แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   
 


ดูฮวงจุ้ยที่บริษัท โอซีเอส.19 พฤศจิกายน 2557 ได้รับเกียรติให้มาตรวจดูฮวงจุ้ยอาคารสำนักงาน โอซีเอส.กรุ๊ป อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เคยมาตรวจสอบและแก้ไขฮวงจุ้ยไปเมื่อ 5 ปี ก่อน บริษัท โอซีเอส จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจขนส่งรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ของประเทศญี่ปุ่น
 
 
คุณ Masahiro Hirata   President of OCS ANA Groub ให้เกียรติเลี้ยงน้ำชาในห้องพักรับรอง
 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคุณ Masahiro Hirata   President of OCS ANA Groub
 
 
 
 
ยืนสนทนากันเรื่องชัยภูมิรอบๆ ออฟฟิศของคุณ Masahiro Hirata   President of OCS ANA Groub
 
 
 
แจ้งเรื่องบ่อน้ำในอาคารให้คุณ Masahiro Hirata   President of OCS ANA Groub ฟังว่าต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง
 
 
 
ตรงบริเวณเคาร์เตอร์ต้อนรับต้องปรับฮวงจุ้ยใหม่ ผมได้ตั้งประธานให้ใหม่ 
 
 

บริษัท โอซีเอส จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจขนส่งรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ของประเทศญี่ปุ่น
 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 57 คน