ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2560   


ฮวงจุ้ย Fengshui


 

ฮวงจุ้ย (อังกฤษ: Feng Shui ตัวย่อ: 风水 ตัวเต็ม: 風水 พินอิน: fēngshuǐ เฟิงสุ่ย IPA: /fɤŋ ʂueɪ/) หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในคติของชาวจีน มีลักษณะใกล้เคียงสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำว่า ฮวงจุ้ย มาจากคำว่า ลม(ฮวง)และ น้ำ(จุ้ย) ออกเสียงตามสำเนียง จีนแต้จิ๋ว
ฮวงจุ้ย นี้อาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก (ชี่)โดยเปรียบให้เข้าใจได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติของไหลที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของน้ำ ซึ่งนักพยากรณ์ฮวงจุ้ยที่ดีต้องอ่านพลังงานของชี่ และ แหล่งที่มาของชี่ให้ออก เพื่อเสริมการนำเข้า / ทำลายการปิดกั้น ให้ชี่ที่ดีสามารถเข้าได้ และ ถ่ายเทชี่ที่เสีย / ปิดกั้นไม่ไให้ชี่ที่เสียสามารถเข้าสู่สถานที่ที่เราอยู่ได้
ศาสตร์นี้มาจากประเทศจีน ดังนั้นผู้ที่ศึกษาและอาจารย์มักจะมีเครื่องรางที่มาจากจีนมาใช้ในการแก้ ความเป็นจริงแล้ว การสร้างสภาพแวดล้อมตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละเขตของโลก สภาพภูมิอากาศคนละอย่าง ในเรื่องของพิธีกรรมจีนจึงมีบทบาทกับฮวงจุ้ย กับทุกประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากัน
ในเมืองไทย บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจัดว่าถูกหลักของการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องในสภาพอากาศนี้ สำหรับในปัจจุบันบ้านเรือนไทยอาจจะไม่เหมาะ เนื่องจากราคาสูง ดังนั้นสถาปนิกที่มีต้องปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม
การจัดตามหลักฮวงจุ้ยนั้นมีการจัดเพื่อการณ์หลายอย่างตามการใช้งานที่เจ้าของอย่างให้เป็น ดังนั้นพื้นที่(space)กับอารมณ์(mood)มีส่วนสำคัญกับงานฮวงจุ้ย อารมณ์ของคน มีส่วนกับดวงชะตา วันเดือนปีเกิด และดวงดาวรวมถึง หลักเชิง จิตวิทยา
 
หลักการวิเคราะห์ หรือ การปรับสภาพของ "ฮวงจุ้ย" ให้ดีนั้น จะต้องมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์หลายประการ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบก็มีจุดเด่นของแต่ละวิชา และจะต้องสอดคล้องกันและกัน ดังคำที่ว่า "หยิน หยาง ต้องสมดุลย์กัน จึงจะก่อเกิดทุกสรรพสิ่ง"  
 
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ หรือ ปรับสภาพของ "ฮวงจุ้ย" ให้ดี  ประกอบด้วย
 
          ดวงชะตา ซึ่งมีความสำคัญอันดับหนึ่ง ในการแก้ไข "ฮวงจุ้ย" เพราะก่อนที่จะแก้ไข "ฮวงจุ้ย" นั้น จะต้องวิเคราะห์ดวงชะตาให้ถูกต้อง และค้นหา ข้อดี หรือ ข้อเสีย ของดวงชะตานั้นเสียก่อน จึงจะทำการแก้ไขหรือปรับสภาพของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมหรือเสริมให้กับดวงชะตา การแก้ไขดวงชะตาด้วย "ฮวงจุ้ย" นั้น จะต้องดูที่ความเหมาะสมว่า ช่วงเวลานั้น (วัยจร หรือ ถนนชีวิต) เป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ บารมี , วาสนา หรือ บริวาร
 
          ชัยภูมิ ตามหลักวิชา "ชัยภูมิ" นั้น สามารถบ่งบอกอุปนิสัยของเจ้าบ้าน หรือ ผู้ที่อยู่อาศัยว่าเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับการดู "โหงวเฮ้ง" บนใบหน้า ก็สามารถบอกอุปนิสัยได้เช่นกัน และการแก้ไขชัยภูมินั้น จะต้องคำนึงถึงการใช้สอยภายในสถานที่ หรือ การใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัย แต่จะต้องไม่ขัดกับหลักวิชา "ชัยภูมิ" มากเกินไป (ชัยภูมิสามารถแก้ไขได้ แล้วแต่ประโยชน์ใช้สอยของสถานที่ / ผู้อยู่อาศัย)
 
          ดาว 9 ยุค หรือ ดาวนพเก้า หลักวิชานี้จะว่าด้วยเรื่องของ "บารมี" (หยุดนิ่ง หรือ ภูเขา) และ "โชคลาภ" (เคลื่อนไหว หรือ ทางน้ำ) คำว่า "บารมี" นั้น จะหมายถึง มีผู้เกื้อหนุน หรือ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน ซึ่ง "บารมี" ตามหลักวิชา "ดาวนพเก้า" จะต้องอยู่ด้านหลังของอาคาร หรือ ด้านหลังของผู้ที่อยู่อาศัย จะต้องมีความมั่นคงดุจดังภูเขา มีความหนักแน่น เปรียบดั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงด้านหลังที่ใหญ่และมั่นคงดูภูมิฐาน ส่วนคำว่า "โชคลาภ" จะหมายถึง โชคลาภต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลาภแท้ (ลาภผลที่มาจากหน้าที่การงาน หรือ งานประจำ) หรือ ลาภลอย (ลาภผลที่มาจากสิ่งที่คาดไม่ถึง หรือ ลาภที่มาจากการถูกรางวัล) ซึ่ง "โชคลาภ" จะต้องอยู่ด้านหน้าของอาคาร หรือ ด้านหน้าของผู้ที่อยู่อาศัย จะต้องมีลักษณะเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เปรียบดังสายน้ำที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่ห้ามไหลเชี่ยว เพราะจะทำให้เกิดอันตราย
 
          8 ทิศ 8 ปฏิกิริยา หลักวิชานี้จะว่าด้วย ทิศทางทั้ง 8 ทิศ อันได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จุดเด่นของวิชานี้จะอยู่ที่ประตู ซึ่งจะกำหนดให้ประตูเกิดความรุ่งเรือง มีโชคลาภอยู่ตลอดเวลา และอีกจุดหนึ่งก็คือ ประธาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้บริหารมีความมั่นคง มีอำนาจในการบริหาร หลักการจะคล้ายคลึงกับหลักวิชา "ดาวนพเก้า" แตกต่างกันที่ วิธีการคำนวณ
 
 
 หลักการทั้ง 4 ข้อ เป็นหลักการใหญ่ ๆ ที่ซินแสหรือผู้ที่ต้องการแก้ไขฮวงจุ้ยควรมีความรู้ให้ถ่องแท้และอธิบายแต่ละหลักวิชาได้อย่างเข้าใจ ไม่มีความสับสน หรือขัดกับความรู้สึกของผู้อยู่อาศัย โดยสามารถนำไปแก้ไขให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ "ฤกษ์ยาม" เพราะถ้าฤกษ์ยามไม่ดี ไม่ว่า "ดวงชะตา" , "ชัยภูมิ" , "ดาวนพเก้า" , "8 ทิศ" จะแก้ไขได้ถูกต้องเพียงใด ก็จะไม่เกิดผลดี ซ้ำร้ายอาจเกิดผลเสียที่รุนแรงได้ 
 
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ ฤกษ์ยาม
 
          1. ควรให้ผู้ที่รู้หลักวิชา "ฤกษ์ยาม" ที่ถูกต้องเป็นผู้ให้ฤกษ์ (ผู้รู้ที่ถูกต้อง คือ ผู้ที่สามารถบอกได้ว่าฤกษ์ยามนั้นจะเกิดผลกับผู้ใด และเกิดผลเกี่ยวกับเรื่องใด มีข้อดี หรือ ข้อห้ามอย่างไร) 
 
          2. สำหรับผู้ที่รู้ หรือ ผู้ที่อ่านภาษาจีนได้ พึงระวังที่สุด เพราะท่านเหล่านั้นอ่านภาษาจีนได้จริง แต่ใช่ว่าจะเข้าใจในหลักวิชา "ฤกษ์ยาม" ที่ถูกต้องได้ 

          3. "ฤกษ์ปลอดภัย" / "ฤกษ์ 4 ทิศ" / "ฤกษ์ 4 อสูร" ห้ามใช้ และพึงระวังมากที่สุด เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 34 คน

 
อ.อรุณวิชญ์ ออกรายการTV
ปากโป้ง ปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือด
ปากโป้ง ปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือด
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ตอนที่2
ศาสตร์ตัวเลข ทำไมถึงมีผลของชีวิตเราจริงหรือ? - ปากโป้ง2 081056
ศาสตร์ตัวเลข ทำไมถึงมีผลของชีวิตเราจริงหรือ? - ปากโป้ง1 081056


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2560
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น ฉายา , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , การเลือกซื้อสุสาน , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสานขณะยังมีชีวิตอยู่ , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ดูลายเซ็น , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , ตรวจดวง , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤาษีโคบุตร , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , พระตรีมูรติ , ดูดวงฟรี , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ดูฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย ดวงกรุงเทพ , ดวงพิชัยสงคราม , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , แก้ดวง หนุนดวง , การตั้งศาล , ตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , พระศิวะ , มหาเทพ , คเณชา , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , mascot , talisman , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , ฮวงจุ้ยห้องนอน , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้าม หญิงตั้งครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้าย เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , เวทมนต์ warlock , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book ,