ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2561   


ฮวงซุ้ย


สุสาน (ฮวงซุ้ย  ) สำคัญอย่างไร

          มนุษย์เราเมื่อเกิดมา ส่วนหนึ่งของชีวิตจะถูกกำหนดโดยพ่อแม่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะคนจีนจะถูกกำหนดเกือบ 3 ใน 4  ส่วน เช่น การเลือกคู่ครองในสมัยก่อน ล้วนพ่อแม่เลือกให้

แม้ชาวตะวันตก ที่มีทัศนคติให้ช่วยเหลือตนเอง แนวความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ก็ถูกกำหนดมาจากพ่อแม่ 
พ่อแม่มีอิทธิพลต่อเรา หลังจากที่พ่อแม่ชีวิตล่วงไปแล้ว  เกิดการกระทำใด ๆ ก็เป็นไปตามที่กระทำการนั้น เหมือนเป็นถนนชีวิตของลูกหลาน  เช่น

 1. คนไทย มักลอยอังคาร เถ้ากระดูกจะกระจัดกระจายไปคนละทิศทาง 
  > ทำให้ลูกหลานจะขาดจุดศูนย์รวม กระจัดกระจาย แยกย้าย 
  ตัวใครตัวมัน ไม่ค่อยมีการช่วยเหลือกัน

   
 2. คนมุสลิม มักจะฝังรวม ๆ  กัน ก่อให้เกิดความรัก ผูกพัน สามัคคี ในระหว่างกลุ่ม
   
 3. คนตะวันตก ลักษณะการฝังคล้ายคนจีน แต่ไม่เน้นองค์ประกอบ 
  และมีรูปลักษณ์ที่ต่างกัน

   
 4. คนจีน ฝังเป็นสุสาน ( ฮวงซุ้ย หรือฮวงจุ้ยสงบ - ฮวงจุ้ยคนตาย ) 
  > ก่อเกิดเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว การมาไหว้บรรพบุรุษร่วมกัน
  > ทำให้เกิดความพบปะ ผูกพัน มีน้ำใจช่วยเหลือกัน เห็นความสำคัญของผู้อาวุโส


ความสำคัญของสุสาน ( ฮวงซุ้ย / ฮวงจุ้ย ) 
1.  เป็นที่อยู่สุดท้ายของบรรพชน
2.  เป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของบุตรหลาน
3.  เป็นการผูกพันสายใยในสายเลือด
4.  เป็นการวางกรอบชีวิตให้กับลูกหลาน ( เป็นตัวชี้พฤติกรรมของลูกหลาน )


คนจีนในอดีต เมื่อพ่อแม่เสียชีวิต ลูกชายจะผลัดกันไปเฝ้าที่สุสาน
เป็นเพื่อนพ่อแม่ 3 ปี  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู

ในระหว่างที่เฝ้า ก็มักจะอ่านตำรา ศึกษาวิชาการต่าง ๆ  บัณฑิตจึงมักเกิดจากที่นี่
( ในเรื่อง 24 ยอดกตัญญูของจีนก็มีบันทึกการกระทำดังกล่าว 
)

ต่างกับปัจจุบัน ที่ผู้ใหญ่บางคนบอกว่า  
ห้ามมาไหว้เป็นเวลา 3 ปี  ซึ่งผิดกับประเพณี เท่ากับทิ้งพ่อแม่  
นับเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง

ในยุคปัจุบัน พ่อแม่หลายคนมักจะเผา แล้วลอยอังคาร ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน

 1. ตามประเพณีสืบต่อกันมา
  ไม่ถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดโดยชัดเจน เพราะทำตามประเพณี
  แต่จะทำให้ขาดสายสัมพันธ์ทางสายเลือดของตระกูล

   
 2. พ่อแม่กลัวลูกลำบาก ในการไปไหว้
  ถือเป็นความผิดพ่อแม่ ที่ไม่สอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ ไม่รู้จักความกตัญญู

   
 3. จากความเห็นของลูกให้ทำ เพื่อไม่ต้องเป็นภาระ

  พ่อแม่เลี้ยงดู ให้ความรักเรามาตลอดชีวิต  
  เสียสละเวลาเพียงปีละครั้งไปไหว้  ยังไม่สามารถกระทำได้  
  ไม่สนใจ  ในที่สุดจะก่อเกิดเป็นพฤติกรรมเห็นแก่ตัว 
  มุ่งแต่ผลประโยชน์ตนเอง  ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม
  และประเทศชาติ   สู้คนอีสานที่ต้องกลับไปไหว้พ่อแม่
  ในเทศกาลสงกรานต์ยังไม่ได้

  กรณีหลังสุดนี้ จะก่อเกิดผลลบร้ายแรงในอนาคตของรุ่นตนเอง
  และลูกหลานอย่างเบาที่สุด ลูกหลานก็จะทำกับตนเอง เหมือนที่ตนเองทำกับบรรพบุรุษ


  กรณีจำเป็นต้องลอยอังคาร ตามความเชื่อ หรือตามประเพณี  
  ไม่ควรลอยทิ้งทั้งหมด  ควรนำอัฐิส่วนหนึ่งบรรจุในเจดีย์ กำแพงวัด
  เพื่อเป็นตัวแทน ไว้กราบไหว้ 

  ห้ามบรรจุในบ้าน เพราะเป็นที่อยู่ของคนเป็น ไม่ใช่ที่อยู่คนตาย

  ห้ามบรรจุใต้ฐานพระ เพราะวิญญาณบรรพบุรุษจะถูกกดทับ ไม่เป็นอิสระ

 

ชัยภูมิสุสาน ฮวงซุ้ย ฮูลิน


วิธีการเลือกสุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย ) 

สุสานชื่อดังในอดีตที่ทำไปแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักวิชาฮวงจุ้ยครบถ้วน สมบูรณ์  มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. ชัยภูมิพื้นฐาน

  1.1  สุสานต้องอยู่ที่เชิงเขา
  ปรมาจารย์ในอดีตได้กำหนดไว้ สุสานต้องอยู่ที่เชิงเขา ที่เพาะปลูกไม่ได้
  และคนเป็นต้องอยู่พื้นราบ เพื่อสะดวกในการเพาะปลูก ทำการค้า
  คนตายต้องอยู่เชิงเขา คนเป็นต้องอยู่พื้นราบ
  ( คนตายไม่แย่งที่คนเป็น  คนเป็นไม่แย่งที่คนตาย )
  เช่น สุสานในตัวเมือง เช่นที่สีลม  จะเป็นปัญหาในอนาคต

  1.2  ชัยภูมิต้องมีที่มา
  1   ทอ - รก
  2   เส็ก - สายสะดือ
  3   เหว็ง - ครรภ์
  4   ยก - คลอด

  1.3  มีอาณาจักร
  1   เต่าดำ
  2   มังกรเขียว
  3   เสือขาว
  4   ช่องน้ำ
  5   หงส์แดง

   
 2. ทิศทางที่ดี  บทบาทของดวงดาว
  ในหลายกรณี สภาพชัยภูมิมีความสง่างาม สมบูรณ์แบบ
  แต่ตั้งองศาผิด จากดีกลายเป็นเลวร้ายได้

   
 3. บุคคล  ปีเกิดต้องสมพงษ์กับทิศที่บรรจุ  ไม่ใช่ว่าคนตายแล้ว จะฝังทิศใดก็ได้   ต้องดูว่าธาตุปีเกิดของบรรพบุรุษ ( ทั้งชายและหญิง ) กับธาตุทิศที่จะฝังเข้ากันได้หรือไม่  
ทิศสุสาน ฮวงซุ้ย
 1. หากเป็นทิศทางส่งเสริม  ก็จะได้ผลดี
  นอกจากนี้ ยังต้องดูตำแหน่งของลูกแต่ละคนที่ถูกกำหนดจาก
  ทิศทางสุสานว่าเข้ากันได้กับธาตุปีเกิดของแต่ละคนด้วยหรือไม่

   
 2. ฤกษ์ยาม  ถูกต้องและเหมาะสม

  *** ในสมัยโบราณ หากเป็นทิศห้ามฝังประจำปี
  ลูกหลานจะฝังในปีถัดไป เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ดี ( ไม่ใช่ 7 วันฝัง )
  ( อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก หนังสือปฎิทินฤกษ์มงคล )


  บทบาทของสุสานสามารถส่งผลทั้งด้านความเจริญรุ่งเรือง หรือล้มเหลว 

 [ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 44 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2561
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น ฉายา , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , ตรวจดวง , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , การเลือกซื้อสุสาน , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ดูลายเซ็น , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤาษีโคบุตร , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , พระตรีมูรติ , ดูดวงฟรี , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ดูฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย ดวงกรุงเทพ , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , พระศิวะ , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , มหาเทพ , คเณชา , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , mascot , talisman , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้าม หญิงตั้งครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้าย เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศหินหยกเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , เวทมนต์ warlock , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book ,