ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2560   


ไหว้ครู พิธีไหว้ครูไหว้ครู  พิธีกรรมการไหว้ครู
 
ในการกำหนดพิธีกรรมการไหว้ครูตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมานั้น ท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ได้กำหนดถึงพิธีการคือ ให้ระลึก 5 ประการ คือ
 
  • เทียง “ฟ้า” ผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง
  • ตี้ “ดิน” ผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง
  • จุง “ราชา” ผู้ให้แผ่นดินเราอยู่อาศัย
  • ชิง “พ่อแม่” ผู้ให้กำเนิดเรามา
  • ซือ “ครูอาจารย์” ผู้ให้วิชาสืบทอดต่างๆ สืบทอดมาจนถึงเรา

     
ซึ่งจะเห็นได้ว่าครอบคลุมสิ่งที่ควรสักการบูชาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนพิธีหรือขั้นตอนในการไหว้ท่านอาจารย์ได้กำหนดขั้นตอนในการไหว้ โดยอาจารย์จะกล่าวนำขณะที่ทุกคนถือธูปอยู่ในมือ ดังนี้
ศิษย์ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพิธี อาจารย์ประกอบพิธีและกล่าวคำคารวะทั้งหมด 3 ข้อ ให้ศิษย์ทุกท่านกล่าวตามพร้อมกัน และทำการไหว้ตามไปด้วย ดังนี้
 
1. ด้วยความตั้งใจและจริงจัง (ถือธูปในลักษณะชิดหน้าอก)
2. สื่อคารวะฟ้าดิน พระมหากษัตริย์ พ่อแม่ ปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชา อาจารย์ผู้ที่ให้วิชา (ยื่นธูปไปข้างหน้า)
3. ขอน้อมธูปด้วยความเคารพอย่างสูง (ชูธูปขึ้นเหนือหัว เสร็จแล้วปักธูป)
อันเป็นทั้งกำเนิดของธรรมชาติ และกำเนิดของตัวเราให้ตัวเป็นตนและอยู่รอดมาจนทุกวันนี้ เมื่อเราเกิดมา ครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่ สอนและดูแลเราให้เป็นตัวเป็นตนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ถัดมาก็มาถึงครูอาจารย์ในโรงเรียนที่สอนให้เราเขียนอ่านทำให้เรารู้เดียงสา และมีพื้นฐานที่จะเรียนรู้วิชาการอื่นๆ เพิ่มตลอดจนวิชาชีพ ที่เราใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้น
การไหว้ครูนั้นตามโรงเรียนก็จะจัดไหว้ครูปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจถึงความสำคัญมากนัก ดังนั้นจดหมายข่าวจึงขอนำเสนอเรื่องราวของการไหว้ครูมาเพื่อทราบดังนี้
ประเพณีการไหว้ครู
การไหว้ครูเป็นประเพณี ของชาวตะวันออกเรา ไม่ว่าจะศึกษาวิชาการใดๆ ก็จะมีการไหว้ครูมาตลอด นับแต่เด็กเรียนหนังสือก็มีการไหว้ครู เรียนนาฏศิลป์ก็มีการไหว้ครู เรียนช่าง (วิศวกรรม สถาปัตยกรรม) ก็มีการไหว้ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์เร้นลับ เช่น ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และที่เราเรียนฮวงจุ้ยอยู่นี้ก็เช่นกัน ดังนั้นเราจึงน่าจะทราบเรื่องราวที่เกี่ยวกับการไหว้ครูบ้าง เผื่อถึงเวลาจะได้ทำด้วยความเข้าใจ ใครถามจะได้อธิบายได้
ครูคือใคร ครูก็คือผู้สั่งสอนวิชาให้ศิษย์ มาจากรากศัพท์ว่า “ครู” แปลว่า ผู้หนักแน่น หมายความว่า ผู้จะเป็นครูได้ต้องมีคุณธรรม คือความหนักแน่น อดทน จึงจะเป็นครูที่ดีได้ นอกจากนี้ในทางศาสตร์ต่างๆ ครูยังมีความหมายลึกเข้าไปอีก โดยอาจจำแนกได้เป็น
1. ครูเทพเจ้า ได้แก่ เทพเจ้า เบื้อบนที่มีความชำนาญพิเศษในแต่ละด้าน เช่น ครูพิฆเนศวร เป็นครูทางศิลป์ ครูฤๅษี (พ่อแก่) ทางนาฏศิลป์ ครูฤๅษีทางไสยศาสตร์ ครูพระวิษณุกรรมทางการช่าง ทางฮวงจุ้ยเราก็มีปรมาจารย์ ฟู ซี ชือ เป็นต้น
2. ครูเก่าแก่ ได้แก่ บุคคลรุ่นเก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ถ่ายทอดวิชาการได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น ครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ทางหมอยา ครูโกณฑัญญะ ทางหมอดู ครูฮ้อเฮียซุ้ง (เสี่ยวโจ้ว) ทางฮวงจุ้ยเป็นต้น ซึ่งครูประเภทนี้นานๆ ไป บางท่านก็ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าก็มี
3. ครูสั่งสอน คือครูมนุษย์เรานี้เอง เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสืบๆ มาและเป็นผู้สืบสานถ่ายทอดวิชาการนั้นๆ แก่เราผู้เป็นศิษย์ในปัจจุบัน
 
จุดประสงค์ของการไหว้ครู
1. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ
2.. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์
3. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ในการศึกษาและปฏิบัติวิชานั้นๆ
 
สิ่งนี้ศิษย์ควรเคารพต่อครูบาอาจารย์
1. ให้การเคารพเทิดทูน เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้ความรู้ขึ้นมา อย่างที่อาจารย์เคยสอนพวกเราว่า เป็นครูเพียงวันเดียวก็เป็นครูตลอดชีวิต
2. รู้คุณและต้องแทนคุณท่าน คือ ช่วยทำธุระงานของท่านเท่าที่จะทำได้ รวมทั้ง การปรนนิบัติท่านตามสมควร สำหรับครูเทพเจ้า จะทำด้วยการบวงสรวงตามวาระตามควร ครูมนุษย์ก็ปรนนิบัติท่านด้วยปัจจัยสี่ ให้ท่านมีความสุข
3. เผยแพร่เกียรติคุณแห่งวิชาการของครูบาอาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนมา

 

 

 

ข้อมูลข่าว ชมรมภูมิโหราศาสตร์
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 96 คน

 
อ.อรุณวิชญ์ ออกรายการTV
ปากโป้ง ปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือด
ปากโป้ง ปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือด
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ตอนที่2
ศาสตร์ตัวเลข ทำไมถึงมีผลของชีวิตเราจริงหรือ? - ปากโป้ง2 081056
ศาสตร์ตัวเลข ทำไมถึงมีผลของชีวิตเราจริงหรือ? - ปากโป้ง1 081056


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2560
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น ฉายา , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , การเลือกซื้อสุสาน , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสานขณะยังมีชีวิตอยู่ , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ดูลายเซ็น , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , ตรวจดวง , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤาษีโคบุตร , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , พระตรีมูรติ , ดูดวงฟรี , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ดูฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย ดวงกรุงเทพ , ดวงพิชัยสงคราม , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , แก้ดวง หนุนดวง , การตั้งศาล , ตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , พระศิวะ , มหาเทพ , คเณชา , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , mascot , talisman , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , ฮวงจุ้ยห้องนอน , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้าม หญิงตั้งครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้าย เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , เวทมนต์ warlock , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book ,